Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en almindelig anerkendt behandlingsmulighed. I princippet kan næsten alle få foretaget implantatbehandlinger.

Der kan dog være forskellige forhold, hvor en implantatbehandling ikke er velegnet.

En grundig undersøgelse på vores klinik vil afgøre, om det er den rette behandling for dig.

Et implantat er en kunstig tandrod, der indsættes i kæbeknoglen. Implantatet er fremstillet af titanium - et metal, der kan vokse fast i kæben. Efter implantatet er vokset fast i knoglen, påsættes porcelænskronen via en mellemdel (abutment).

Hvis enkelte tænder mangler kan et eller to implantater være med til at erstatte de manglende tænder. Tandrækken bliver intakt, og det pæne smil er genoprettet.

Hvis flere tænder mangler kan der isættes to eller flere implantater. Disse fungerer som bropiller i en fastsiddende implantatbro.

Hvis alle tænder mangler er det muligt at skrue en bro med 8-10 tænder fast på 4-6 implantater. Dette vil fungere som dine egne fastsiddende tænder.                                                                                           Man kan desuden få en helprotese til at sidde bedre fast med tryklåse, der låser sig fast på 2-4 implantater i kæben.

På klinikken udfører vi alle former for implantatbehandlinger