Vores priser er fastlagt efter de gældende takster, som anbefalet af Tandlægeforeningen.

Priser på udvalgte ydelser:

Statusundersøgelse fra 26 år: 162 kr. Statusundersøgelse 18-25 år: 95 kr.
Parodontal undersøgelse og diagnostik: 466 kr. Tandrensning a - min 15 tænder:202 kr. Tandrensning b max 14 tænder :145 kr. Udvidet tandrensning: 277 kr. 1-fladet plastfyldning lille kindtand uden okklusal slid: kr. 490,00
1-fladet plastfyldning lille kindtand med okklusal slid: kr. 790,00 2-fladet plastfyldning lille kindtand: kr. 1090,00
3-fladet plastfyldning lille kindtand: kr. 1290.00
1-fladet plastfyldning stor kindtand: kr. 990,00
2-fladet plastfyldning stor kindtand: kr. 1190,00
3-fladet plastfyldning stor kindtand: kr. 1390.00  
Plastopbygning: kr. 1490,00
Keramisk krone: kr. 4490,00 - 5890,00
Rodbehandling fortand: kr. 1290,00
Rodbehandling kindtand: kr. 2670,00
Tre-leddet bro: kr. 16.500,00
Fjernelse af visdomstand: kr. 690,00 - 1490,00
Implantat isættelse: kr. 9.200,00 Abutment: kr 2.500,00
Bedøvelse: kr. 280.00
Røntgenbillede: kr. 137,00
Tandblegning: kr. 2.400,00
Bideskinne: kr.2890,00