En tand skal rodbehandles hvis tandnerven er skadet. En skadet nerve skyldes ofte et dybt hul i tanden, hvor bakterierne fra hullet (cariesangrebet) er trængt ind i nerven.

En nerve kan også blive skadet, hvis tanden har været udsat for et traume, f.eks. et hårdt stød ved fald.

I nogle tilfælde opdager man selv at nerven er dårlig, fordi man har smerter. I andre tilfælde diagnosticerer tandlægen det ud fra et røntgenbillede.

Ved en rodbehandling fjernes tandens nerve fra rodkanalen og erstattes med et fyldningsmateriale.

Hele behandlingen foregår under lokalbedøvelse, så man ikke mærker noget. Når nerven er helt bedøvet, fjernes den forsigtigt, mens der skylles med desinficerende væske. Når tandlægen er sikker på, at hele nerven er fjernet og der ikke er flere bakterier tilbage, fyldes rodkanalen med et gummimateriale, hvorefter der lægges en plastfyldning i tanden. Det er nødvendigt at tage 1-2 røntgenbilleder under behandlingen, så tandlægen kan sikre sig, at hele nerven bliver fjernet og rodfyldningen er tæt. Hvis der er mange bakterier i tandnerven, kan behandlingen strække sig over 3 gange.

Efter 3-6 måneder tages et kontrol røntgenbillede.

I mange tilfælde vil der være behov for at fremstille en krone på den rodbehandlede tand, da den rodbehandlede tand er mere svag end en tand med sund nerve.